Entesys Consultants
Meest recente artikel
Entésys Consultants

Entésys Consultants is één van dé kredietmanagementorganisaties van Nederland.

Entésys int voor haar opdrachtgevers vorderingen en doet dat bovendien sneller en op een volledig transparante wijze. Entésys realiseert dat door: 

  • Het gehele incassotraject van minnelijke tot en met het gerechtelijke incasseren in één hand aan te bieden; 
  • Volledige landelijke dekking;

Één centraal aanspreekpunt voor uw organisatie

Administratie en secretariaat:

Alle opdrachten komen hier binnen, NAW-gegevens van debiteuren worden bij binnenkomst vrijwel onmiddellijk geverifieerd en zo nodig gecorrigeerd. Hier worden hier vorderingen van cliënten in behandeling genomen en wordt er met cliënten contact onderhouden. Alle administratieve handelingen worden hier behandeld en geadministreerd, rekeningen opgemaakt en betaling- en betalingsregelingen bijgehouden. 

Juridische afdeling:

Alle juridische handelingen, verzoekschriften en dagvaardingen etc. worden bij Entésys door juristen opgesteld. Deze juristen reageren in- en buiten rechte op het verweer van debiteuren, en beantwoorden eventueel juridische vragen van cliënten.

Entésys verzorgd onder andere voor u

  1. Incasso-Abonnement
  2. algemene voorwaarden 
  3. Debiteurenbewaking
  4. Algemene-,Leverings- en Betalingsvoorwaarden 
  5. Juridisch advies
  6. Arbeidsovereenkomsten
  7. Letselschade